Pracownia Fizjoterapii

Pracownia Fizjoterapii – w ramach umowy z NFZ – Ośrodek Pleśna, tel. 14 6798110