Ogłoszenie

Zwracam się z prośbą o składanie ofert w zakresie :
Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Janowicach:
-remont budynku garażu.
-malowanie śmietnika.
-opaska garażu z kostki betonowej.

Termin składania ofert – 15.02.2019 r.godz.9.00.

Termin otwarcia ofert – 15.02.2019 r. godz.10.30.

Termin wykonania zadania – 30.09.2019 r.

Informacji udziela kierownik SPGZOZ w Pleśnej pod telefonem: 600321425.
Miejsce składania ofert – Księgowość SPGZOZ w Pleśnej

Przedmiar robót Janowice – remont budynku garażu

Przedmiar robót Janowice – opaska garażu z kostki

Przedmiar robót Janowice – malowanie budynku śmietnika